Menu

NexTechnician slaat een brug tussen studenten met drive en bedrijven met toekomst.

Voor scholen

NexTechnician heeft elke school wat te bieden

De keuze voor een beroep wordt soms op hele jonge leeftijd op de basisschool gemaakt maar vaker als men wat ouder is. Dat kan zelfs zijn als men volwassen is vanuit een andere branche (zijinstroom). NexTechnician ondersteunt graag alle scholen bij het ontwikkelen en bieden van een goed loopbaan oriëntatieprogramma t.b.v. van hun leerlingen. Ook voor het vinden van een stageplaats, een BBL werkplek of de juiste vervolgopleiding richting Mobiliteitstechniek kan het inschakelen van NexTechnician uitkomst bieden.

Het is erg belangrijk dat, als er een keuze wordt gemaakt voor een toekomstige baan in de Mobiliteitstechniek, deze keuze gebaseerd is op het echte beroepsbeeld met de juiste argumenten. Dat is in het belang van de leerling, de school, maar ook van de bedrijven die zich inspannen voor de beroepspraktijkvorming.

Het netwerk van NexTechnician kan verschillende scholen op vele fronten ondersteuning geven, bijvoorbeeld door het organiseren van een beroepenoriëntatie in de Mobiliteitstechniek. Zo zijn er een aantal basisscholen in Amsterdam die al gebruik maken van een ‘leermeester voor de klas’. Ook is het mogelijk om een rol te spelen in een Techniekweek of –project op school.

Een aantal vmbo scholen in de regio Amsterdam verzorgen de opleiding Mobiliteit & Transport. Dit zijn scholen waar jongeren al op jonge leeftijd de keuze maken voor de Mobiliteitstechniek. Speciaal met deze vmbo scholen heeft NexTechnician een goede samenwerking opgebouwd die varieert van incidentele ondersteuning, het verzorgen van onderwijsprojecten tot de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen. In dat laatste geval wordt zelfs het curriculum afgestemd op de vervolgopleiding bij het ROC van Amsterdam. Het Montessori College Oost is een voorbeeld van een Amsterdamse vmbo school waarmee een doorlopende leerlijn wordt ontwikkeld.

Het ROC van Amsterdam is de grootste opleider in de Mobiliteitstechniek in de regio Amsterdam. ROC van Amsterdam is ook een van de leden van de coöperatie NexTechnician. Logisch dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van alle mogelijkheden die het NxT netwerk deze school kan bieden.

Sinds 2016 wordt de samenwerking met de havo scholen in Amsterdam stevig uitgebreid. Het blijkt dat er steeds afgestudeerde havisten, met wis- en natuurkunde in hun pakket, interesse tonen voor de nieuwe Automotive Systeemspecialisten opleiding. Een driejarige opleiding die start in schooljaar 2018/2019 en die direct een “carrière garantie” biedt. Er is nog volop plaats in het programma om nieuwe havo scholen te ondersteunen met het onderwijsproject “Autonomous Driving” zodat hun leerlingen inzicht krijgen in de snelle ontwikkeling van de Mobiliteitsbranche en kunnen bepalen of ze ook in willen stappen.

Deze mobiliteitsbedrijven zijn actief betrokken bij NexTechnician
 
 

Als u de leermeesters heeft, hebben wij de Techniektalenten

NexTechnician komt graag in contact met bedrijven en scholen die ook willen investeren in de medewerkers en leerlingen van de toekomst. Bent u enthousiast geraakt door onze visie en aanpak en wilt u meer informatie of zich aansluiten bij NexTechnician? Vul dan hier uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

© 2018 – All rights reserved | Privacy | Oude website | Contact

Powered by WordPress & maintained by WPdesk