Menu

NexTechnician slaat een brug tussen studenten met drive en bedrijven met toekomst.

Veel gestelde vragen

Is NexTechnician een opleidingsinstituut?

Nee, dat is NexTechnician niet. Je kunt het beter zien als een ‘methode’ om kwalitatief beter onderwijs te realiseren. Het is niet de bedoeling dat NexTechnician het complete opleidingsprogramma aanbiedt inclusief bijvoorbeeld Nederlands, Engels of andere (bij)vakken. Dat kunnen de ROC’s veel beter. ROC’s beschikken over de lesprogramma’s die nodig zijn om aan de vereisten van de overheid tegemoet te komen. De kracht van NexTechnician zit vooral in de samenwerking met partijen in het praktijkdeel van de opleiding. Deze is actueler dan het ROC alleen kan aanbieden.

Waarom doet het ROC dit niet zelf?

ROC’s hebben een breed pakket aan taken en bieden een enorm breed aanbod aan opleidingen, niet alleen in Mobiliteitstechniek, maar ook in Handel & Ondernemen, ICT, Media & Vormgeving, Toerisme & Recreatie, Zorg & Welzijn etc. De praktijkkant van Mobiliteitstechniek vraagt veel specialistische kennis en faciliteiten als ingerichte werkplaatsen voor bijv. auto’s en trucks. Dit kost veel tijd/ geld/ expertise om waar te maken.

Wat is de ‘win’ voor NexTechnician?

Het waarmaken van de ambitie en droom om het beste opleidingsprogramma in Nederland te zijn en daarmee de aangesloten bedrijven te ondersteunen. NexTechnician heeft geen commercieel winstoogmerk en heeft als enig doel het faciliteren van goed technisch onderwijs in de mobiliteit. Zowel in de reguliere opleiding als om- en bijscholing van de medewerkers van de aangesloten bedrijven. Een noodzaak om te kunnen blijven werken in deze sector.

Wie zijn de mensen achter NexTechnician?

Initiators van NexTechnician zijn Barry Koperberg en Jacques Neefs. Zij creëerden een team van mensen om zich heen met diverse expertises.

Hoe is NexTechnician georganiseerd?

NexTechnician bestaat uit drie verschillende juridische entiteiten:

 1. De coöperatie NexTechnician Opleidingscentrum Mobiliteitstechniek Amsterdam UA
 • Florus Roelofsen, voorzitter directie MBO-college Westpoort en Noord, voorzitter
 • Henny van Nieuwkerk, directeur Automotive Center Van Nieuwkerk, secretaris en penningmeester.

De coöperatie beschikt over een Adviesraad. De adviesraad bestaat momenteel nog uit een lid, de Stichting NexTechnician, maar zal op korte termijn worden aangevuld met leden die een representatieve vertegenwoordiging zijn van de aangesloten bedrijven en partners.

 1. De vereniging NexTechnician Amsterdam Zuidoost
 • Jacques Neefs, voorzitter
 • Henny van Nieuwkerk, secretaris
 • Vacature, penningmeester
 1. Stichting NexTechnician.
 • Barry Koperberg, voorzitter.
 • Jacques Neefs, secretaris
 • Hylke Warners, penningmeester.

Wie is dagelijks verantwoordelijk?

Jacques Neefs is projectdirecteur NexTechnician.

Waarom doet de gemeente Amsterdam mee?

Er is landelijk een (dreigend) tekort aan goed geschoolde technici. Tegelijkertijd loopt ook de werkloosheid onder jongeren op en daalt hun interesse in technische opleidingen. Het kabinet heeft daarom, samen met werkgeversorganisaties en het onderwijs, het ‘Techniekpact’ gesloten. Dit pact richt zich op het verbeteren van de aansluiting van het technisch onderwijs op de arbeidsmarkt. Amsterdam doet dit via het Actieplan Innovatief Vakmanschap. Doel van dit Actieplan is dat meer jongeren kiezen voor een hoogwaardige technische opleiding, daarover enthousiast zijn en na afronding daarvan een vervolgopleiding gaan volgen of een technische carrière gaan opbouwen. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat het (Amsterdamse) bedrijfsleven in de nabije toekomst over voldoende en goed geschoolde technisch personeel kan beschikken.

 

Deze mobiliteitsbedrijven zijn actief betrokken bij NexTechnician
 
 

Als u de leermeesters heeft, hebben wij de Techniektalenten

NexTechnician komt graag in contact met bedrijven en scholen die ook willen investeren in de medewerkers en leerlingen van de toekomst. Bent u enthousiast geraakt door onze visie en aanpak en wilt u meer informatie of zich aansluiten bij NexTechnician? Vul dan hier uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

© 2018 – All rights reserved | Privacy | Oude website | Contact

Powered by WordPress & maintained by WPdesk