Menu

NexTechnician slaat een brug tussen studenten met drive en bedrijven met toekomst.

Statushouders in bedrijfswagentechniek: Een samenwerking tussen overheid, het bedrijfsleven en onderwijs

Statushouders in bedrijfswagentechniek: Een samenwerking tussen overheid, het bedrijfsleven en onderwijs

In de Pilot Statushouders in Bedrijfswagentechniek werken het ROCvA entree, NexTechnician en de gemeente Amsterdam samen om statushouders op te leiden tot vrachtwagentechnici. Een bijzondere samenwerking die enerzijds bijdraagt het tekort aan technici op te lossen en anderzijds inzet op het duurzaam en structureel plaatsen van statushouders. De eerste fase zit er inmiddels op. Hoe kijken de partners hierop terug?

Het voortraject
In deze eerste fase van vier maanden volgen de statushouders theorielessen en lopen zij stage bij een ‘buddybedrijf’ om kennis te maken met vak. Bevalt het goed en kan de student het niveau aan? Dan stroomt hij direct door naar een reguliere BBL-opleiding. De kandidaat gaat dan (betaald) aan het werk bij het stagebedrijf en volgt daarnaast een opleiding aan het ROC. Wie nog iets meer begeleiding nodig heeft maar wel de ambitie en de potentie heeft om verder te gaan in de techniek stroomt door naar een entreeopleiding.

,,We zien dat hij het in zich heeft”
,,De manier waarop we werken komt overeen met de nieuwe manier van inburgeren’’, legt Marlet Schreuder, klantmanager gemeente Amsterdam, uit. ,, Inburgering wordt meer maatwerk en daarbij hoort leren in de praktijk.’’ De deelnemers blinken uit in motivatie maar het niveau is voor veel werkgevers nog niet voldoende. Cees van Druten van autobedrijf Stern heeft hier ervaring mee. ,,Wij hebben van onze stagiairs geleerd dat het belangrijk is om verwachtingen aan te passen en te focussen op wat iemand kan. We geven iemand een kans omdat we zien dat hij het in zich heeft en we werken aan de vaardigheden die nog ontbreken. Onze stagiair heeft moeite met taal. Dat is niet altijd makkelijk met klanten maar hij doet het werk heel goed!’’

Tekort aan technici
Het leer-werktraject voor statushouders in bedrijfswagentechniek is ontstaan door de grote vraag naar technici. Begin 2018 zijn het ROCvA entree, NexTechnician (Het opleidingshuis voor de mobiliteitsbranche in de regio Amsterdam) en de gemeente Amsterdam een samenwerking gestart om statushouders op te leiden tot vrachtwagentechnici. Statushouders staan verder van de arbeidsmarkt en volgen minder gemakkelijk een opleiding dan autochtone studenten. Een voortraject op maat moet hen beter voorbereiden. Statushouders volgen dit traject tijdens de inburgering en reguliere taalles. Op die manier gaat er geen tijd verloren en werken statushouders direct aan een plek in de maatschappij.

Intensieve samenwerking
Economische Zaken, W&R, Team statushouders, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP), ROC en NexTechnician hebben de pilot samen opgezet en die samenwerking beviel goed. Iedereen vindt het belangrijk om deze mogelijkheden voor statushouders te creëren en de mobiliteitsbranche heeft getalenteerde technici hard nodig. Doordat er tijd is genomen elkaar goed te leren kennen, weet iedereen elkaar makkelijk te vinden en is er begrip voor elkaar. Het ROC zorgt voor een intensieve begeleiding van de entreestudenten, W&R is verantwoordelijk voor het voortraject en NexTechnician zorgt voor de verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. ,,Het viel mij op dat er snel werd geschakeld”, vertelt Jacques Neefs, programmadirecteur NexTechnician. ,,Er vielen al snel veel kandidaten af in het traject. Ze hadden onvoldoende achtergrond in de techniek en konden niet meekomen. Maar dankzij de samenwerking stroomden nieuwe kandidaten makkelijk in.”

Leerpunten
De partijen hadden een moeilijke start. Er waren zoveel betrokkenen en wisselende taken, dat de rolverdeling soms onduidelijk was. De partijen hebben aangegeven dat zij voor de toekomst duidelijkere afspraken maken over de taakverdeling. Met een procesbegeleider die geen uitvoerende rol heeft. Ook vinden zij het belangrijk dat er een duidelijkere intake komt voor de deelnemers. Wat verwachten zij van het traject? Één van de deelnemers had het niet in zich om techneut te worden maar is nu erg gemotiveerd aan het werk op de afdeling Schadeherstel. Iets wat hij van te voren nooit had bedacht. Voor hem een mooie uitkomst, maar voor een ander kan het een teleurstelling zijn om uiteindelijk niet in de techniek te werken.

Mooi resultaat
Van de 15 studenten die aanvankelijk zijn gestart met het voortraject, zijn er inmiddels zes doorgestroomd naar het ROC. Twee studenten gaan direct aan de slag in de BBL-opleiding, vier andere volgen de entree-opleiding. Één deelnemer heeft een fulltime contract bij een werkgever en drie volgen taallessen en stage, om later te starten met de opleiding. Een aantal statushouders is vroegtijdig gestopt voor een andere baan of voor een ander voortraject. Er zijn ook studenten die met extra taalscholing mogelijk later starten met een vervolgopleiding. Ook een mooi resultaat, vindt Marlet Schreuder van gemeente Amsterdam. ,,Als iemand er via deze weg achter komt dat hij iets anders wil gaan doen, is dat ook een succes!”

Geef een reactie

Deze mobiliteitsbedrijven zijn actief betrokken bij NexTechnician
 
 

Als u de leermeesters heeft, hebben wij de Techniektalenten

NexTechnician komt graag in contact met bedrijven en scholen die ook willen investeren in de medewerkers en leerlingen van de toekomst. Bent u enthousiast geraakt door onze visie en aanpak en wilt u meer informatie of zich aansluiten bij NexTechnician? Vul dan hier uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

© 2018 – All rights reserved | Privacy | Oude website | Contact

Powered by WordPress & maintained by WPdesk