Menu

NexTechnician slaat een brug tussen studenten met drive en bedrijven met toekomst.

Nieuwsbrief voor alle betrokkenen bij de nieuwe samenwerking tussen dealerbedrijven, schadeherstellers en scholen in de Rotterdamse regio.

Door: Barry Koperberg & Jacques Neefs

Woensdag, 6 juni 2018

 

Over NexTechnician Rotterdam

‘NexTechnician Rotterdam’ is een initiatief van de Rotterdamse autodealervereniging, VOC/OOC, Truckacademy Rijnmond, Techniek College Rotterdam en Hoornbeeck/Wartburg College. Het doel is om directe koppelingen te maken tussen bedrijfsleven en onderwijs, om direct en op lange termijn een betere aansluiting te hebben tussen arbeidsmarkt en onderwijs.

De stichting NexTechnician is gevraagd in de periode februari 2018 – februari 2019 bij te springen met raad en daad. Daar is door alle partijen in geïnvesteerd, en de stichting heeft een deel van de vergoeding resultaatafhankelijk gemaakt. Want dit gaat lukken, zeker in Rotterdam!

Aanpak op hoofdlijnen

Het centrale idee is steeds om de drie pijlers van NexTechnician in balans te brengen: diplomering, om- en bijscholing en werving. Daarvoor wordt telkens gezamenlijk verantwoordelijkheid genomen door onderwijs en bedrijfsleven. De crux is om elkaar in de uitvoering te vinden en iedere keer de samenwerking een stukje te verbreden. Om elkaar te waarderen voor elkaars inbreng. En om collega’s en collega ondernemers een praktisch uitvoerbaar perspectief te bieden om mee te doen. We zijn dus ‘vol’ van start met en bundel aan initiatieven. Ieder initiatief wordt geëvalueerd en gedocumenteerd. Als het werkt, dan moet het ook een manier van werken worden.

Lintbezoek bedrijfsleven voor VMBO leerlingen

Op initiatief van Breeman (TechniekTeam autotechniek, Chris Rading) hebben vmbo leerlingen van het Wartburg College (team van Johan Makkenze) een bezoek gebracht aan Breeman, Truckland en Autoschade Charlois. Op twee dagdelen hebben 6 parallelle groepen een bedrijfsbezoek gebracht. De bedrijven hebben alles laten zien, van showroom tot werkplaats tot carrièremogelijkheden. Deze compacte aanpak is iedereen bevallen, dus dit is een draaiboek dat gedurende het schooljaar kan worden ingezet. We maken een A4 met stappen, handige aandachtspunten en de contactgegevens van degenen die het eerder organiseerden.

Kennisbijeenkomst ontwikkelingen mobiliteitsbranche

Naar aanleiding van een verzoek van Hans Voorwinden, Hoornbeeck College, wordt er een bijeenkomst gepland over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche. Welke niveaus zijn er nodig in het Rotterdamse? Die info is hard nodig om gericht te kunnen investeren in diplomering, om- en bijscholing en werving. SBB (Jan Kapaan) en Innovam/OOMT bundelen de kennis die op dit moment beschikbaar is en presenteren die. Uitnodiging volgt.

Kennismaking aspirant leerlingen bij bedrijfsleven

Op initiatief van Rob Ackerman, Stern Point Autoschade en Alderliesten Schadeherstel (TechniekTeam Schade) hebben alle voor schadeherstel en spuiten aangemelde leerlingen van TCR een brief gekregen. Strekking: “Super dat je je hebt ingeschreven.. Je bent van harte welkom voor een kennismaking in deze mooie branche.. Kom langs op 4 of 5 juni bij Alderliesten, Stern of ASN Spijkenisse.. En neem je ouders mee..”. Enthousiasmeren voor het vak en meteen een doorkijk naar de beroepspraktijk. Het is ook een kans voor leerlingen die nog geen werkplek hebben om meteen een match te maken.

Uitbreiding bedrijfsleven Autoschade en spuiten

De nood is hoog bij Autoschade en spuiten in de Rotterdamse regio: meer werk dan werknemers. Het TechniekTeam wordt dan ook sneller dan gepland uitgebreid met meer bedrijven. Möller Autoschade (6 vestigingen) en Van Mossel Autoschade (3 vestigingen) in het Rotterdamse voegen zich bij Alderliesten en Stern Point.

Onderzoek naar spuitcapaciteit op school

De praktijkomgeving om te leren autospuiten is wat in het stof geraakt op TCR. Het neerzetten van een complete spuitomgeving past niet. Maar de nieuwe samenwerking biedt kansen om dat om een nieuwe manier op te lossen. Gedacht wordt aan een hybride vorm, waarbij wel een betaalbare basisvoorziening op school is maar ook een aantal lessen in een (dure) professionele omgeving bij het bedrijfsleven worden verzorgd. Geen ‘rocket science’ maar dit is wel het moment om het goed te regelen. Het bedrijfsleven heeft alvast wat suggesties gedaan voor de equipment, waarbij de docent alert is op de didactische doel. Samen lukt het.

Bijeenkomst voor leermeesters over nieuwe BPV regeling op 13 juni

TCR organiseert een bijeenkomst over de nieuwe BPV regeling voor medewerkers en vooral ook het bedrijfsleven. Zorg dat u erbij bent. Leerlingen komen in de nieuwe aanpak namelijk al veel eerder stage lopen dan u gewend bent. Het aanvragen van stagairs en BBL leerlingen regelt u overigens bij: Techniek College Rotterdam, Jan Willem Hoogvliet, j.hoogvliet@tcrmbo.nl en bij Hoornbeeck/Wartburg College, Johan Makkenze, jm@hoornbeeck.nl of op dit moment met de betrokken adviseurs van NexTechnician: Jacques Neefs en Barry Koperberg

Contact:

j.neefs@nextechnician.nl, telefoon 06 23 36 13 34

b.koperberg@nextechnician.nl, telefoon 06 21 58 71 68