Menu

NexTechnician slaat een brug tussen studenten met drive en bedrijven met toekomst.

Nieuwsbrief NexTechnician Rotterdam, juli 2018

We bouwen voort aan de nieuwe manier van werken en leren, hierbij kort verslag:

Draaiboeken op basis van leerpunten

Met een aantal succesvolle experimenten van het afgelopen halfjaar in de tas benutten we de zomer om deze samen te vatten in korte draaiboeken. Op die manier kunnen collega’s in scholen en bedrijfsleven eenvoudig het initiatief nemen en voortborduren op succes. We starten natuurlijk met de Excursiecaroussel en de Kennismaking nieuwe leerlingen.

Najaarsoffensief werving nieuwe leerlingen

Als start van het najaarsoffensief werving gaan we naar de beste vmbo scholen in de regio Rotterdam. De beste in de zin van ‘huisleveranciers van goede leerlingen’ danwel vmbo scholen die we helpen om dat te gaan worden. We gaan in gesprek met de directie, docenten en decanen om de samenwerking te verstevigen. De leerlingen volgen dan tijdens de activiteiten die we samen vastleggen in de wervingskalender.

Directe instroom van nieuwe medewerkers

Consumenten en bedrijven investeren op dit moment in mobiliteit. Er is sprake van een ware inhaalslag waardoor het enorm druk is in de werkplaatsen. Vanuit bedrijfsleven is dan ook de vraag gekomen om niet alleen te investeren in leerlingen die over drie jaar beschikbaar komen. Liever ook over drie maanden of nog eerder. We activeren als projectleiders daarvoor de samenwerking met gemeente en gaan als eerste in gesprek over instroom statushouders, waar al ervaring mee is opgedaan.

Bedrijfsleven en onderwijs ondertekenen samenwerkingsovereenkomst NexTechnician

De geplande bijeenkomst van de Lokale Dealer Associatie in september wordt voor een deel uitgebreid met partners uit schadeherstel, trucks en onderwijs. Tijdens dit onderdeel wordt de samenwerkingsovereenkomst met NexTechnician ondertekend en de eerste leerpunten gedeeld. Save the date: 17 september 2018

BBL nieuwe stijl voor autoschadetechniek

Directe afstemming tussen alle betrokkenen (scholen, bedrijven en branche) heeft geleid tot het idee van een nieuwe invulling van de BBL. Of eigenlijk, een nieuwe combinatie tussen het beste van BOL en BBL: Beter afstemming praktijk en theorie, Verhogen kwaliteit van leermiddelen, Gedeelde verantwoordelijkheid voor programma en continuïteit, Gezamenlijk werven van leerlingen voor voldoende instroom in bedrijven, Crisisbestendig door in een scenario te voorzien bij een eventuele ‘dip’ in de economie. Te mooi om waar te zijn? Niet als partijen er samen de schouders onder zetten. We werken dit verder uit na de zomer. Implementatie voorzien in het eerstvolgende schooljaar.

Bezoeken van autodealers

De stuurgroep heeft aangedrongen op bredere betrokkenheid van de merkdealers. Samen met Ramon Salceda (i.o.v. OOMT) en Jan Kapaan (SBB) gaan we direct na de zomer op pad. We brengen gekwalificeerde after sales managers op de hoogte van de ontwikkelingen. Tevens uitnodiging tot de vorming van een breder team, uiteraard. Want we gaan niet voor niets op pad.

Tot snel, geniet van een mooie zomer!

Beelden:

Over NexTechnician Rotterdam

‘NexTechnician Rotterdam’ is een initiatief van de Rotterdamse autodealervereniging, OOC & VOC, Truckacademy Rijnmond, Techniek College Rotterdam, Hoornbeeck College en Wartburg College. Het doel is om directe koppelingen te maken tussen bedrijfsleven en onderwijs in de regio, om direct en op lange termijn een betere aansluiting te hebben tussen arbeidsmarkt en onderwijs. De stichting NexTechnician is gevraagd in de periode februari 2018 – februari 2019 bij te springen met raad en daad. Daar is door alle partijen in geïnvesteerd, en de stichting heeft een deel van de vergoeding resultaatafhankelijk gemaakt. Want dit gaat lukken, zeker in Rotterdam!

Contact

j.neefs@nextechnician.nl, telefoon 06 23 36 13 34

b.koperberg@nextechnician.nl, telefoon 06 21 58 71 68