Menu

NexTechnician slaat een brug tussen studenten met drive en bedrijven met toekomst.

Archief van Geen categorie

Open dag 19 maart

Op donderdag 19 maart is de laatste open dag van de opleiding mobiliteitstechniek van het ROCvanAmsterdam voor dit schooljaar. Dit vindt plaats bij NexTechnician op de Kabelweg 88 in Amsterdam. Je bent welkom van 16.00 uur tot 20.00 uur. Check ons YouTube kanaal – Nextechnician Amsterdam – voor de diverse promotie filmpjes die zijn gemaakt van de verschillende opleidingen.

Nieuwsbrief juni 2019

De NexTechnician nieuwsbrief van juni is uit!  Klik op de link om te lezen

https://mailchi.mp/90c14296e3a2/nieuwsbrief-juni-2019

Gevelbelettering nieuw pand

De bouw van de nieuwe hypermoderne leslocatie van de opleidingen Mobiliteitstechniek van het ROC van Amsterdam schiet op. De voorbereidende werkzaamheden zijn bijna afgerond. En een nieuwe mijlpaal is bereikt: NexTechnician prijkt met mooie letters op de voorgevel. Bekijk de video: https://www.youtube.com/watch?v=S57vNHHgtzk

Nieuwsbrief Nieuwe Locatie Special

De NexTechnician nieuwsbrief van mei is uit! Lees hierin meer over de splinternieuwe hypermoderne leslocatie aan de Kabelweg 88 in Amsterdam en de mogelijkheid om een lokaal te adopteren of lesmateriaal te sponsoren.

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar werken het ROC van Amsterdam en de mobiliteitsbedrijven uit de regio Amsterdam hier samen onder een dak: onder de naam NexTechnician.

Klik op de link voor de nieuwsbrief van NexTechnician

https://mailchi.mp/fd2dfccce2d0/nieuwsbrief-nieuwe-locatie

 

Online Community- & Matchingsplatform voor studenten en bedrijven

Persbericht

ROC van Amsterdam en NexTechnician zetten in op het eerste online Community- & Matchingsplatform voor studenten en bedrijven

Onderwijs en bedrijfsleven nu ook digitaal met elkaar verweven middels integraal Community- en Matchingsplatform gericht op een leven lang leren en ontwikkelen

ROC van Amsterdam, NexTechnician, ImpactYou en Connect Holland

– 4 partijen, één visie, één missie – 

 

 

 

Vanuit de wens nog nadrukkelijker in te spelen op de hedendaagse leefwereld van studenten zijn het ROC van Amsterdam, NexTechnician, ImpactYou en Connect Holland erin geslaagd een digitale brug te slaan richting het bedrijfsleven door de opzet van een volwaardig, innovatief, en uiterst praktisch loopbaanprogramma dat studenten concreet helpt bij de route van studie naar stage naar werk. Een professioneel Community- en Matchingsplatform voor bedrijven waar alle kwaliteiten van de student, inclusief Skills & Ervaringen, Interactief Portfolio en Stage & Werk bij elkaar komen.

 De inzet: Van studie naar stage naar werk voor een leven lang leren.

Kern van de samenwerking is de realisatie van een loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma (LOB) dat studenten vanuit de opleidingsinhoud en hun leefwereld concreet verder helpt bij (het vinden en behouden van) stage en werk. Door matching voor stage of werk te laten plaatsvinden vanuit een uniek digitaal platform, waarin de loopbaanontwikkeling middels een laagdrempelige community en uitdagende loopbaanlessen wordt geborgd, ontstaat er een duurzaam ecosysteem waar zowel studenten als bedrijven zichzelf profileren met ‘rijke’ kwaliteitsprofielen. Hiermee wordt ingezet op een blijvende verbinding tussen studenten en bedrijven, zowel tijdens als ook lang na het afstuderen. Denk hierbij ook aan het actief benutten en betrekken van alumni.

Florus Roelofsen, voorzitter MBO College Westpoort en MBO College Noord van het ROC van Amsterdam: “Wat deze verbintenis zo bijzonder maakt is de intensieve samenwerking tussen alle kernspelers en stakeholders. Vanuit alle lagen van de betrokken organisaties is iedereen erop gebrand om onze missie van studie naar stage naar werk te realiseren, waarmee de borging van dit bijzondere programma ook wordt gegarandeerd ”.

Centraal in de (eerste) opzet is het volwaardig faciliteren van alle studenten Mobiliteitstechniek (binnen ROC van Amsterdam), waarbij NexTechnician een belangrijke rol vervult.

Programmadirecteur NexTechnician, Jacques Neefs: “Met de start van ons opleidingscentrum vanuit de publiek-private samenwerking met het ROC van Amsterdam zagen wij een extra kans versneld in te zetten op verdere interactie tussen het onderwijs en alle aangesloten bedrijven. Door het creëren van een online Community- en Matchingsplatform, waarin studenten, bedrijven en leermeesters

elkaar ontmoeten, wordt direct een persoonlijk, laagdrempelig netwerk opgebouwd waar het ROC van Amsterdam, haar studenten en de verbonden bedrijven maximaal van kunnen profiteren.”

Het fundament van het bijzondere LOB-project is gelegd door onderwijsvernieuwer ImpactYou, die jarenlang heeft toegewerkt naar een loopbaanprogramma dat vanuit de dynamische behoefte binnen het onderwijs qua vorm en inhoud het beste zou aansluiten bij de student van nu, met oog op de toekomst. Het resultaat van deze ontwikkelingen heet Route LOB en is derhalve een van de belangrijkste ‘content-pijlers’ geworden en de drijfkracht achter het succes. Zowel offline als online.

Kirsten Mauer, Directeur & Founder ImpactYou: “Wij zijn trots dat we als pioniers in staat zijn geweest om deze unieke verbinding te leggen tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Hiermee geven we in de meest concrete en tastbare vorm inhoud en betekenis aan loopbaanontwikkeling. Een platform waarin studenten en bedrijven elkaar ontmoeten en samen werken aan uitdagend en persoonlijk onderwijs. Een droom die werkelijkheid is geworden!”.

Voor het verrijken van het online Community- en Matchingsplatform richting de arbeidsmarkt zijn NexTechnician en ImpactYou, samen met alle andere betrokken partijen, erin geslaagd de samenwerking nog verder te versterken door het aantrekken van Connect Holland. Connect Holland is een van de meest gekwalificeerde bedrijven op het gebied van digitale transformatie in een wereld waar alles en iedereen continu verbonden is. Jeroen Soeterbroek, CEO Connect Holland, zegt hierover: “We zijn verheugd om als partner mee te werken aan dit prachtige initiatief. Als ontwikkelaar van HR-platforms zullen we de wereld van werk binnen handbereik brengen van zowel studenten als werkgevers in deze regio. We gebruiken hiervoor state-of-the-art technologie op het gebied van digitale platforms en matching!”.

Foto van links naar rechts:

Florus Roelofsen – Voorzitter MBO College Noord – MBO College Westpoort, Coen Kraak – Opleidingsmanager Mobiliteitstechniek, Kirsten Mauer – Directeur & Founder ImpactYou, Jacques Neefs – Programmadirecteur NexTechnician en Jeroen Soeterbroek – CEO Connect Holland

 

Fietstechnicus filmpje

Voor de opleiding fietstechniek heeft NexTechnician met het ROCvA  een leuke promotie filmpje laten maken; https://www.youtube.com/watch?v=PGLrsCzfGWM

Docenten Domein Dag 20 maart

Nieuwe technologie vraagt om een andere aanpak. Tijdens de docentendag brachten de docenten een bezoek aan het nieuwe pand van NexTechnician. Hierin werken onderwijs en het bedrijfsleven samen.

Verder kregen zij een uitgebreide rondleiding bij Connexxion. De op een na grootste partij in de wereld als het om elektrische bussen gaan. Eind 2021 komen daar nog 160 nieuwe e-bussen bij.

Voor het onderhoud van deze bussen gaat Connexxion samen met ROCvA en NexTechnician een nieuw type monteurs opleiden op niveau 4. Deze monteurs houden van it en techniek.

Statushouders in bedrijfswagentechniek: Een samenwerking tussen overheid, het bedrijfsleven en onderwijs

Statushouders in bedrijfswagentechniek: Een samenwerking tussen overheid, het bedrijfsleven en onderwijs

In de Pilot Statushouders in Bedrijfswagentechniek werken het ROCvA entree, NexTechnician en de gemeente Amsterdam samen om statushouders op te leiden tot vrachtwagentechnici. Een bijzondere samenwerking die enerzijds bijdraagt het tekort aan technici op te lossen en anderzijds inzet op het duurzaam en structureel plaatsen van statushouders. De eerste fase zit er inmiddels op. Hoe kijken de partners hierop terug?

Het voortraject
In deze eerste fase van vier maanden volgen de statushouders theorielessen en lopen zij stage bij een ‘buddybedrijf’ om kennis te maken met vak. Bevalt het goed en kan de student het niveau aan? Dan stroomt hij direct door naar een reguliere BBL-opleiding. De kandidaat gaat dan (betaald) aan het werk bij het stagebedrijf en volgt daarnaast een opleiding aan het ROC. Wie nog iets meer begeleiding nodig heeft maar wel de ambitie en de potentie heeft om verder te gaan in de techniek stroomt door naar een entreeopleiding.

,,We zien dat hij het in zich heeft”
,,De manier waarop we werken komt overeen met de nieuwe manier van inburgeren’’, legt Marlet Schreuder, klantmanager gemeente Amsterdam, uit. ,, Inburgering wordt meer maatwerk en daarbij hoort leren in de praktijk.’’ De deelnemers blinken uit in motivatie maar het niveau is voor veel werkgevers nog niet voldoende. Cees van Druten van autobedrijf Stern heeft hier ervaring mee. ,,Wij hebben van onze stagiairs geleerd dat het belangrijk is om verwachtingen aan te passen en te focussen op wat iemand kan. We geven iemand een kans omdat we zien dat hij het in zich heeft en we werken aan de vaardigheden die nog ontbreken. Onze stagiair heeft moeite met taal. Dat is niet altijd makkelijk met klanten maar hij doet het werk heel goed!’’

Tekort aan technici
Het leer-werktraject voor statushouders in bedrijfswagentechniek is ontstaan door de grote vraag naar technici. Begin 2018 zijn het ROCvA entree, NexTechnician (Het opleidingshuis voor de mobiliteitsbranche in de regio Amsterdam) en de gemeente Amsterdam een samenwerking gestart om statushouders op te leiden tot vrachtwagentechnici. Statushouders staan verder van de arbeidsmarkt en volgen minder gemakkelijk een opleiding dan autochtone studenten. Een voortraject op maat moet hen beter voorbereiden. Statushouders volgen dit traject tijdens de inburgering en reguliere taalles. Op die manier gaat er geen tijd verloren en werken statushouders direct aan een plek in de maatschappij.

Intensieve samenwerking
Economische Zaken, W&R, Team statushouders, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP), ROC en NexTechnician hebben de pilot samen opgezet en die samenwerking beviel goed. Iedereen vindt het belangrijk om deze mogelijkheden voor statushouders te creëren en de mobiliteitsbranche heeft getalenteerde technici hard nodig. Doordat er tijd is genomen elkaar goed te leren kennen, weet iedereen elkaar makkelijk te vinden en is er begrip voor elkaar. Het ROC zorgt voor een intensieve begeleiding van de entreestudenten, W&R is verantwoordelijk voor het voortraject en NexTechnician zorgt voor de verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. ,,Het viel mij op dat er snel werd geschakeld”, vertelt Jacques Neefs, programmadirecteur NexTechnician. ,,Er vielen al snel veel kandidaten af in het traject. Ze hadden onvoldoende achtergrond in de techniek en konden niet meekomen. Maar dankzij de samenwerking stroomden nieuwe kandidaten makkelijk in.”

Leerpunten
De partijen hadden een moeilijke start. Er waren zoveel betrokkenen en wisselende taken, dat de rolverdeling soms onduidelijk was. De partijen hebben aangegeven dat zij voor de toekomst duidelijkere afspraken maken over de taakverdeling. Met een procesbegeleider die geen uitvoerende rol heeft. Ook vinden zij het belangrijk dat er een duidelijkere intake komt voor de deelnemers. Wat verwachten zij van het traject? Één van de deelnemers had het niet in zich om techneut te worden maar is nu erg gemotiveerd aan het werk op de afdeling Schadeherstel. Iets wat hij van te voren nooit had bedacht. Voor hem een mooie uitkomst, maar voor een ander kan het een teleurstelling zijn om uiteindelijk niet in de techniek te werken.

Mooi resultaat
Van de 15 studenten die aanvankelijk zijn gestart met het voortraject, zijn er inmiddels zes doorgestroomd naar het ROC. Twee studenten gaan direct aan de slag in de BBL-opleiding, vier andere volgen de entree-opleiding. Één deelnemer heeft een fulltime contract bij een werkgever en drie volgen taallessen en stage, om later te starten met de opleiding. Een aantal statushouders is vroegtijdig gestopt voor een andere baan of voor een ander voortraject. Er zijn ook studenten die met extra taalscholing mogelijk later starten met een vervolgopleiding. Ook een mooi resultaat, vindt Marlet Schreuder van gemeente Amsterdam. ,,Als iemand er via deze weg achter komt dat hij iets anders wil gaan doen, is dat ook een succes!”

Nieuwsbrief december 2018

Beste lezer,
Het einde van 2018 nadert waarbij we graag een aantal activiteiten van NexTechnician met u willen delen. Allereerst een warm welkom aan nieuwe toetreders: Vrijbloed Transport, Fiets Fix Haarlem, Connexxion, CVB fietsen Hoofddorp. Welkom, en dat u maar veel toegevoegde waarde gaat ervaren van het netwerk!

Verbeteren instroom jongeren
Een van de doelen van NexTechnician is het verbeteren van instroom van jongeren in de mobiliteitstechniek. O.a. door middel van onderwijsprojecten en excursies komen de jongeren in contact met onze branche. Regelmatig benaderen wij bedrijven om mee te werken aan een project voor VMBO, MAVO of HAVO. De opbrengst hiervan is dat leerlingen de keuze voor de techniek bewuster maken en meer gemotiveerd starten. Deze projecten worden voor een deel uitgevoerd bij NexTechnician bedrijven en voor een deel op het ROC van Amsterdam. Doordat de leerlingen op contextrijke locaties buiten de school komen, krijgen ze een beter beroepsbeeld en doen ze een diepere ervaring op dan bij een les uit een boek of een open dag op het mbo.

Huidige onderwijs projecten:
• Brandstoftechniek voor schonere Amsterdamse lucht (VMBO 3) https://youtu.be/vE2HDDwIVUs
• Zelfsturende auto’s maak ze nog veiliger (VMBO 4)
• Hoe bereiken we bij het autonoom
rijden level 5? (HAVO)
• HAVO College Tour

Het komende jaar gaan we de promotie onder de jongeren uitbreiden door samenwerking met Jinc. Door het organiseren van bliksemstages voor basisschool leerlingen ( groepen 7 en 8) gaan we de mobiliteitstechniek ook bij deze doelgroep uitgebreid onder de aandacht te brengen. Wij rekenen op uw steun!

Tech Island
Voor de tweede keer dit jaar heeft het ROCvA voor VMBO en HAVO scholieren dit evenement georganiseerd. De jongeren maken hier kennis met de wereld van techniek en de diverse technische beroepen.
De Aftermovie: https://lnkd.in/dHR87UZ

Excursie praktijkschoolleerlingen Metalak & Iclean
Vanuit NexTechnician is een excursie naar Metalak in Tiel & Iclean in Naarden georganiseerd voor praktijkschoolleerlingen. Metalak is leverancier van een aantal kwalitatief hoogwaardige lakmerken. Daarnaast levert Metalak non-paint producten en bieden ze een uniek dienstenpakket aan. Metalak helpt ook andere bedrijven door het personeel te trainen. Het is de universiteit voor het spuiten van auto´s. Een mooie plek om eens een kijkje te nemen met leerlingen.
Iclean is een super moderne wasstraat die ervoor zorgt dat de auto´s zo optimaal mogelijk worden gewassen, waardoor de auto extra schoon is. Maar het meest bijzondere aan deze wasstraat is de CarRepair. Hier worden auto´s snel en deskundig onder handen genomen door specialisten. Zij werken beschadigingen weg, terwijl de klant wacht. Dit is uniek, en dus erg leuk voor de leerlingen om eens een kijkje te nemen.

Nieuwe opleiding Diagnose specialist personenauto’s havo project Damstede
Voor de werving van havo studenten zijn we gestart met het Technasium project op het Damstede Lyceum in Amsterdam. De opdracht luidde; maak een website, game of app om havisten aan te trekken voor de nieuwe opleiding diagnose technicus. Dit leidde tot 22 presentaties van havo en vwo leerlingen met zeer uiteenlopende ideeën. Vier groepjes (totaal 12 studenten) zijn geselecteerd om hun ontwerp voor de praktijk verder uit te werken. Als ‘hoofdprijs’ krijgen 12 studenten ook nog eens een interessante excursie aangeboden naar een Autofabriek.
In deze link vindt u het zeer waardevolle filmpje van het interview dat een groepje leerlingen heeft gehouden met Pascal Lugthart van Stern Auto: https://www.youtube.com/watch?v=HSy2tdwn_yg&feature=youtu.be 

 

Nieuwbouw NexTechnician Opleidingscentrum
Inmiddels is het casco pand bijna klaar en kan de inrichting plaats gaan vinden. We koersen op de opening bij aanvang schooljaar 2019/2020. Op 30 januari aanstaande is er voor de bij NexTechnician aangesloten bedrijven gelegenheid om een kijkje te nemen in dit bijzondere opleidingscentrum. Een centrum waarin ook ruimte beschikbaar is voor het verzorgen van EV opleidingen en het Talenten Hub. Meer weten of ruimte huren, mail uw vraag naar: info@nextechnician.nl

Inrichten State-of-the-art opleiding Schadeherstel
Dankzij de toegezegde steun van een flink aantal schadebedrijven is het gelukt om alsnog een All-in-one spuitcabine te bestellen voor de opleiding. Daarnaast is er vanuit het bedrijfsleven ook een pilot met VR autospuiten aangeboden om te testen of inzet hiervan leidt tot beter opgeleide autospuiters. Wilt u ook een bijdrage leveren aan de nieuwe opleiding, laat het ons dan weten: info@nextechnician.nl De bedrijven die hun bijdrage leveren helpen we niet alleen aan de beste leerlingen, we ondersteunen ook graag met PR naar leerlingen en ouders voor betere instroom in de toekomst.

Zijinstroom fietstechniek
Begin september zijn wij in samenwerking met Tweewieler-academy gestart met de bedrijfsopleiding Fietstechniek voor volwassenen in Amsterdam. Bij aanvang waren er slechts negen cursisten. Inmiddels zijn we met hulp van gemeente Amsterdam WSP op zoek naar extra deelnemers die Fietsmonteur willen worden met E-bike specialisatie. We worden namelijk nog steeds benaderd door fietsenmakers die extra monteurs zoeken. Zoekt u nog aspirant fietsmonteurs? Laat het ons weten: info@nextechnician.nl

‘Hybride docent’ Nico de Beurs op Truckacademy
Met het doel om de studenten extra praktijk bedrijfswagentechniek aan te bieden is leermeester Nico de Beurs van Scania Amsterdam sinds oktober toegevoegd aan het docententeam van ROC van Amsterdam. Hij doet dit tijdens de lesdagen op maandag en donderdag. De Truckacademy bedrijven dragen financieel bij aan deze extra inzet om zo het praktijkonderwijs en het slagingspercentage op de proeven van bekwaamheid verder te verbeteren. Een win-win dus voor student, school en bedrijf.

Leermeester- kennisavonden
Om de kennis van de leermeesters te vergroten omtrent leerling begeleiding en beoordelen zijn er in de afgelopen twee maanden drie leermeesterkennisavonden georganiseerd. In totaal hebben 83 leermeesters en ondernemers deelgenomen. Een van de onderwerpen die de revue passeerden was het beter begeleiden van de studenten op de bedrijven, de zogenaamde ‘Premium Stages’.

Bedrijven krijgen voortaan, middels de jaarplanner van school, inzicht in wat er in de theorie op school wordt behandeld zodat er gelijktijdig in het bedrijf aandacht aan kan worden geschonken. In de ideale situatie krijgt de student voortaan reparaties aangeboden die zojuist in de klas zijn behandeld. Op die manier ondersteunt de praktijk in het bedrijf de theorie op school en verloopt het leerproces sneller. De extra door de bedrijven geïnvesteerde tijd betaalt zich terug in beter opgeleide studenten. Alle deelnemers aan de leermeesteravonden kregen dit keer ‘Het Grote Stageboek’ van Maarten Brand mee, ter inspiratie van nog betere stages.

NexTechnician Rotterdam
In het afgelopen jaar heeft de Stichting NexTechnician samen met het Techniek College Rotterdam, Hoornbeeck College Rotterdam, Wartburg College Rotterdam, Truckacademy Rijnmond, de Autodealervereniging Rotterdam en een aantal grote Schadebedrijven in Rotterdam gewerkt aan het vormen van een samenwerking naar het model van NexTechnician Amsterdam.
Dankzij het gezamenlijk optrekken en organiseren van diverse wervingsactiviteiten is het enthousiasme om op uitgebreidere schaal verder te gaan ontstaan. Momenteel wordt met de Stuurgroep een plan ontwikkeld om met behulp van een aanvraag bij het Regionale Investerings Fonds de activiteiten in de komende vier jaar verder uit te bouwen en te borgen.

Werving en opendagen
De open dagen en wervingsevenementen voor januari 2019. Diverse bedrijven hebben zich al aangemeld om op deze evenementen informatie over het bedrijf en het werken in de mobiliteitstechniek te verstrekken. Heeft u ook interesse dan horen wij dit graag van u.
• StudieExperience Alkmaar: 10 januari van 9.00 tot 21.00 uur
• Open dag ROC van Amsterdam: 26 januari van 10.00 uur tot 14.00 uur
• Purmerend Werkt ! 27 januari
• Montessori College Oost- 18 januari
• Trias beroepen dag , Krommenie – 31 januari
• Technisch College Velsen- 1 februari

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond 2019!

Opleiding op maat voor nieuwe fietsenmakers

Artikel van Gemeente Amsterdam: Masterplan techniek

 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/watdoet/arbeidsmarkt-regio/masterplan-techniek/tekort-fietsmakers/

 

 

Deze mobiliteitsbedrijven zijn actief betrokken bij NexTechnician
 
 

Als u de leermeesters heeft, hebben wij de Techniektalenten

NexTechnician komt graag in contact met bedrijven en scholen die ook willen investeren in de medewerkers en leerlingen van de toekomst. Bent u enthousiast geraakt door onze visie en aanpak en wilt u meer informatie of zich aansluiten bij NexTechnician? Vul dan hier uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Logo_NT_mt

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Foto’s en filmbeelden zijn slechts beschikbaar gesteld aan NexTechnician en mogen, zonder vooraf gevraagde toestemming, niet door derden voor andere doeleinden worden gebruikt.

Postadres: Hoogoorddreef 41, 1101 BB Amsterdam

© 2018 – All rights reserved | Privacy | Oude website | Contact

Powered by WordPress & maintained by WPdesk